Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tup-Tup sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wiedeńskiej 108.
 2. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego na adres biuro@klubmaluchatuptup.pl.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób jak Państwo ją wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.
 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  - ewidencjonowania dzieci 
  - rozliczania zobowiązań finansowych klubu 
  -wykorzystania w zakresie dotyczącym dobra dziecka m.in. szybki kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi w nagłych przypadkach
  - prowadzenia i udostępniania tabeli dotyczącej rozliczenia obiadów
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  - organom nadzorującym klub m.in. Urząd miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna
  - biurowi rachunkowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej 
  - zarządowi spółki 
  - opiekunkom, które zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej
 7. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  -wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w  szczególności podatkowych i rachunkowych,
  -statystycznych i archiwizacyjnych,
  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 8. Państwa dane nie będą  przekazywane do państw trzecich np. Usa.