Klub Malucha Tup-Tup powstał z myślą o szczęściu najmłodszych!

"Zapraszam dzieci w wieku do lat 3 do wspólnego spędzania czasu. Oprócz zabawy proponuję elementy edukacji i nauki życia w grupie. Pomagam iść dzieciom przez dzieciństwo bez problemów dorosłych, aczkolwiek nie jest to do końca beztroskie – wiążę zabawę z edukacją i programem wychowawczym. Chcę poprzez zabawę wdrożyć elementy pisania, logicznego myślenia, słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności związane z dobrym wychowaniem. Pragnę przygotować dzieci do pójścia do przedszkola.

W pracy z dziećmi wykorzystuję elementy pedagogiki Marii Montessori - stawiam na samodzielność dzieci i dostęp do naturalnych materiałów w pomocach edukacyjnych (drewno, przesypywanie fasoli czy ciecierzycy, przelewanie wody). Komunikuję się z Dziećmi wg zasad Porozumienia bez Przemocy - chcę z szacunkiem mówić do Dzieci, uczyć je rozpoznawania potrzeb i nazywania ich. Daję im przestrzeń do przeżywania różnych sytuacji. Zgadzam się na niezgodę Dzieci - przyjmuje ją i szukam innego rozwiązania. Chcę, aby Dzieci wierzyły w swoją sprawczość.

W całym Tup-Tupie jest 20 dzieci. Na stałe jest trzech opiekunów dorosłych. Kameralna grupa pozwala na nawiązanie relacji pomiedzy Dziećmi i pomiędzy Dziećmi a Opiekunami. Dzięki temu Tup-Tup ma realny wpływ na wychowanie Dzieci."

Kasia Skóra

 

tablica1

DIALOG Dialog Dziecka z Dzieckiem jest niesamowitą okazją do zobaczenia rozwijających się kompetencji społecznych. Dialog Dziecka z opiekunem to najważniejszy element pracy Tup-TupaDialog Dziecka z Rodzicami to okazja obserwacji relacji rodzinnych. Dialog opiekuna z rodzicami to okazja do wymiany poglądów na temat wychowania.

ZABAWA Podczas zabawy tworzą się cuda! Ze swobodnej zabawy nieraz wychodzi potrzeba zajęcia się jakimś tematem nurtującym Dzieci. Podczas zabawy tworzą się relacje między Dziećmi, a także między Dziećmi i opiekunkami. To przestrzeń do obserwacji rozwoju manualnego, motoryki małej i dużej, a także sprawności umysłowej. Z prostej zabawy nieraz powstają rozmowy o tym, kto jest kim w rodzinie, kto gdzie pracuje czy co jak działa. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania Dzieci w sposób adekwatny, traktując je po partnersku.

SZACUNEK W codziennym kontakcie z dzieckiem patrzymy na nie z jego perspektywy – zwracamy się ku Dziecku niejako od dołu. Przyjmujemy emocje dziecka takimi jakie one są. 

WSPÓŁODCZUWANIE Emocje Dzieci pozwalają nam je zrozumieć. Nazywamy uczucia Dzieci i pomagamy im je przeżyć. Od radości, euforii, senności, zaskoczenia, po smutek, przykrość, ból i żal. Chcemy, aby Dzieci same nauczyły się interpretować swój stan emocjonalny, co pozwoli też nazwać uczucia innych i zrozumieć ich zachowanie.

TWÓRCZOŚĆ Poprzez pracę z różnymi materiałami docieramy do artystycznej duszy Dzieci. Korzystając z kredek, flamastrów, farb, papieru kolorowego, bibuły, brokatu, naklejek, masy papierowej, masy solnej jesteśmy w stanie zadziałać na wyobraźnię Dzieci by w swobodny sposób wyraziły swoją osobowość. Pobudzając różne zmysły dajemy im obszar do wszechstronnego rozwoju. Kolekcjonujemy prace plastyczne Dzieci, dzięki czemu możemy obserwować pracę tego samego Dziecka w wieku 1, 2 i 3 lat.

OBSERWACJA Obserwacja Dzieci na co dzień pozwala podążać za nimi i odpowiadać na ich potrzeby.

PEWNOŚĆ SIEBIE Chcemy wesprzeć Rodziców w wychowaniu Dzieci, które staną się pewnymi siebie osobami z poczuciem własnej wartości. Wiemy, że ważna jest ocena swojej własnej osoby w kontaktach z innymi i podczas radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Każde dziecko jest utalentowane, a my chcemy wspierać te talenty.

WSPARCIE Jesteśmy obok, gdy Dzieci się bawią, gdy biorą udział w zajęciach, gdy uczą się samodzielnie jeść, gdy zasypiają na drzemkę, a także podczas kontaktów z rówieśnikami oraz z Dziećmi młodszymi i starszymi. Grupa jest mieszana wiekowo (1-3 lata) co jest odzwierciedleniem kontaktów jakie mają w rodzinie, w rodzeństwie. Młodsze Dzieci obserwują starsze, a starsze są uwrażliwiane na młodsze i angażowane w opiekę nad nimi jeśli wykazują takie zainteresowanie. Wspieramy Dzieci w stawianiu pierwszych kroków, czym dzielimy się z Rodzicami, bo zdajemy sobie sprawę jakie to jest dla nich ważne.

AKCEPTACJA Podążamy za dzieckiem w jego przeżywaniu świata. Odkrywamy potencjał Dziecka dzięki skupieniu uwagi na jego osobie. Przyjmujemy Dziecko takim jakie ono jest wraz z jego emocjami. Przyglądamy się zachowaniom Dziecka, staramy się zgodzić z jego emocjami.

SAMODZIELNOŚĆ Dajemy Dzieciom przestrzeń do nauki samodzielności w każdej dziedzinie. Uczymy samodzielnego jedzenia i odpowiedniego zachowania przy stole. To, że zupa została rozlana to dla nas etap rozwoju Dziecka. Uczymy korzystania z toalety/nocnika. W odpowiednim czasie sygnalizujemy rodzicom, że można rozpocząć proces odpieluchowania. Chcemy, aby odpieluchowanie szło równolegle w domu i w Tup-Tupie. Obserwujemy sygnały jakie daje Dziecko, tłumaczymy mu co oznaczają i w atmosferze wsparcia wysadzamy na nocnik lub toaletę.