Program „Dobre zachowanie”

Polega on na stosowaniu niektórych zasad dobrego wychowania. Dobre maniery powinny być elementem naturalnym zachowania, tak więc ważne jest aby weszły w nawyk. Pragnę pokazywać dzieciom podstawy dobrego wychowania i konsekwentnie dochodzić do tego, aby i one się ich nauczyły. Chodzi tu przede wszystkim o oswajanie się z używaniem zwrotów grzecznościowych, bycia miłym dla innych czy umiejętności zachowania się przy stole. W pierwszych latach życia dziecka staje się to najprostsze do wdrożenia. Nauka dobrych nawyków przyczyni się też do odróżniania dobra i zła, na czym chcemy położyć ogromny nacisk. Chodzi tutaj o to aby zwracać uwagę na pożadane zachowania dzieci, a niepożądane konsekwentnie tłumaczyć.

Tags:

Zobacz jeszcze: