Oczyszczacz od Gminy!

 

"Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka
Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu
zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej."

Tags:

Zobacz jeszcze: