Co dzisiaj słychać

Rekrutacja trwa cały rok – gdy zwalnia się miejsce

 

 

Do Klubu Malucha Tup-Tup rekrutacja prowadzona jest całorocznie. Jeśli zwalnia się miejsce i jakieś dziecko odchodzi, jest możliwość dołączenia innego dziecka. Najwięcej miejsc zwalnia się końcem sierpnia, kiedy to najstarsze dzieci odchodzą do przedszkola. Zdarza się jednak, że w innym czasie w ciągu roku szkolnego zwalniają się 1-2 miejsca. Informuję o tym kolejną rodzine z listy chętnych.

Prowadzę listę chętnych, na którą można trafić uzupełniając Formularz rekrutacyjny online:

 

https://forms.gle/zyLvGxtcD4QoAv5NA

 

Wypełnienie formularza jest pierwszym etapem rekrutacji do Tup-Tupa. Drugim etapem jest spotkanie na żywo w Tup-Tupie, rozmowa i zapoznanie się - w momencie, w którym będzie aktualnie wolne miejsce dla dziecka. Trzecim etapem jest decyzja obu stron co do podjęcia współpracy. Z mojej strony ważne przy zbieranu grupy jest równowaga wiekowa i płciowa w aktualnej grupie.  I to ten czynnik nieraz jest decydującym kryterium.

 

W razie dodatkowych pytań poza formularzem jestem otwarta na kontakt z Państwem pod nr 602 454 775 lub mailem: biuro@tuptup.krakow.pl Z uwagi na bardzo liczne telefony preferuję wypełnienie formularza i kontakt smsowy/mailowy.

Pozdrawiam,

Kasia Skóra

Oczyszczacz od Gminy!

 

"Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka
Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu
zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej."

Zobacz jeszcze:

Referencje o miejscu i opiece!

Tup-Tup uzyskał wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kraków pod nr 7330.2.27.2014. oraz pozostaje pod kontrolą Biura ds Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 

 

Klub Malucha Tup-Tup korzysta z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3. 

W roku 2016 od dnia 1 marca do 30 września Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę  uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru:  ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków, tel. 12 616-92-84. e-mail" bz.umk@um.krakow.pl.