Dotacja 2019

W 2019r. korzystamy z Dotacji celowej z Urzędu Miasta Krakowa oraz dotacji Maluch+: 

 

Dotacja celowa z Urzędu Miasta Krakowa:

"W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. 
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. czesne) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. 
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepłnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakówa." 
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:
Biuro ds. OchronyZdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel.12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl ”.

Nowy obraz (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja z programu Maluch +:

W 2019 roku dotacja na jedno dziecko miesięcznie wynosi 100zł.

 

 

 

 

 

Kwoty podane w Cenniku sa już kwotami po obniżce z obu dotacji, zatem wskazują faktyczną wysokość opłaty Rodzica miesięcznie.