Co dzisiaj słychać

Nowa grupa

Rusza nabór do nowej bardzo kameralnej grupy 5 dzieci. Grupa rusza od października - ale jest możliwość uczęszczania już wcześniej. O szczegóły proszę pytać: 602 454 775 lub biuro@klubmaluchatuptup.pl

 

Wolne miejsca

Zapraszamy do kontaktu ws zapisu Dziecka do Tup-Tupa.

Tup-Tup w pigułce: Pracujemy nad tym, aby wyposażenie było jak najbardziej dopasowane do potrzeb dzieci, jak najbardziej naturalne i realne. Inspirujemy się pedagogiką Montessori. 
Idziemy pełną parą Porozumieniem bez Przemocy, które już na dobre jest w Tup-Tupie. Porozumienie bez Przemocy to dla nas komunikacja z dzieckiem oparta na budowaniu relacji (a nie racji), na rozmowie (a nie krzyku), na wsparciu (a nie osądzaniu). 

Zobacz jeszcze:

Referencje o miejscu i opiece!

Tup-Tup uzyskał wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kraków pod nr 7330.2.27.2014. oraz pozostaje pod kontrolą Biura ds Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. 

 

Klub Malucha Tup-Tup korzysta z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3. 

W roku 2016 od dnia 1 marca do 30 września Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę  uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru:  ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków, tel. 12 616-92-84. e-mail" bz.umk@um.krakow.pl.